ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

До сега клиентите на фирма Яволен се запознаваха с Общите условия при сключване на договор за наемане на машини и оборудване За предварителна информация на заинтересованите лица Яволен ЕООД за първи път публикува правилата за работа с клиентите на своята интернетстраница. Така всички могат предварително да се запознаят с тях и ако ги приемат да се обърнат към фирмата за сключване на сделка или за услуга. Общите условия могат да се видят в раздела за продажба на резервни части и машини и в раздела за наемане на машини.