Путцкнехт (PUTZKNECHT) S44 – 2FU – 3kW – 230 V

Задвижване:3kW – 230 V/50 Hz е честотен преобразувател

Приложение:За смесване и транспортиране на машинопроходими готови материали със зърнометричен състав до 4 мм; гипсови, вароциментови мазилки; мазилки за саниране; минерални и други външни мазилки, лепило за топлоизолационни мазилки и др.

Зареждане:С торби или от силоз.

Използвани шнекови помпи: D4 1/1 w (кожух с притягане и мека гума). При използване на други шнекови помпи може да се промени дебита до 20 l/min;

Стандартна комплектовка:Компресор MK2/230 V, 10 m маркуч за мазилка и въздух, пистолет D14, бордни инструменти

Опции:Вибратор за материали, склонни към сбиване, които не са достатъчно сипкави.

Други подобни изпълнения:

PUTZKNECHT S44 – 2 5, 5 kW

Задвижване: 5, 5 kW 400 V 50 Hz,ел.двигател

Дебит: до 22 л/мин

Шнекова помпа: всички модел шнекови помпи за мазачески машини за сухи мазилки

Маркучи: до 20 м дължина

PUTZKNECHT S44 – 2FU – 4kW – 230 / 400 V (машината може да се превключва от монофазен на трифазен променлив ток)

Задвижване:230 V / 50 Hz – 3 kW с честотен преобразувател

400 V/50 Hz – 4 kW /

PUTZKNECHT S48 / Путцкнехт S48

Модел: PUTZKNECHT S48.3

Задвижване: 5, 5 + 1, 1 kW 400 V 50 Hz

Приложение: За смесване с вода и тран-спортиране на машинопроходими готови сухи гипсови, вароциментови мазилки; мазилки за саниране; минерални и други външни мазилки, лепило за топлоизолационни мазилки и др.

Зареждане: с торби или от силоз

Използвани шнекови помпи : стандартни шнекови помпи

Дебит: до 22 л/мин

Забележка: при променяне на шнековата помпа, дебитът на машината може да се променя от 5 до 50 л/мин.

Обхват на доставката: компресор К2 с допълнителен пресостат за изключване на компресора, маркучи за материал и въздух 2 х 10 м, пистолет за полагане на мазилка; водна помпа с автоматично включване и изключване; приоритетно реле и бордни инструменти в кутия.

Опции: калпак за захранване от силоз, кабел за дистанционно управление; допълнителен смесител модел R 3

Забележка: За работа с драскана мазилка, шпакловъчни, армирани и изолационни материали се използва специален смесител (бъркач)

Варианти на машината:

Putzknecht S 48 easy

Uepsilon S 48

Putzknecht S 58

За повече информация: вж.www.uelzener-ums.de или пишете на адрес:Yavolen.com

Estromat 404-230 / Естромат 404-230

Вид на машината: Проточен смесител за сухи смеси

Зареждане: с торби или от силоз

Задвижване: 230V/50Hz електродвигател 2,2 kW

Дебит: стандартно изпълнение 20 л/мин

Приложение: непрекъснато смесване на сухи предварително смесени в сухо състояние сипкави строителни материали в торби, като:гипсови,варо-циментови мазилки, армирани мазилки,лепилни разтвори,зидарски разтвори и други със зърнометричен състав до 8 мм

Стандартна доставка:стандартна смесителна тръба, подви-жен бункер, водна арматура

Опции:Дебитомер за вода,захранващ кабел,ключ за дистанционно управление

Забележка:дебит до 60 л/мин

Други изпълнения:Естромат 401Н-ЕСО6-400V/50Hz,5.5 kW, с дебит до 120 л/мин

Естромат 404-400, 3 kW-400V/50Hz

Естромат 405-L4,3 kW

Естромат 401Н-400V/50Hz,5.5kW за закачане директно под силоз

Естромат 407 за закачане директно под силоз

Естромат 401L-ECO4(kW)за закачане директно под силоз

За повече информация вж.:WWW.uelzener-uns.de или

пишете на: Yavolen.com

Tellermischer TM100 / Барабанен смесител TM100

Задвижване:400V50Hz, 3 kW

Приложение:смесване с вода на всякакви материали.Времето на смесване се определя в зависимост от необходимостта.Използва се за варови, варо-циментови мазилки, зидарски разтвори, изолационни материали и за други подобни

Изпразване на готовия разтвор: през люк на дъното на смесителя

Зареждане: с готови смеси от торби или насипно с вар, пясък, цимент и др.

Обем на смесителя: полезен обем 100 л

Доставка: смесител със двигател

Опция:носеща рама или водачи за монтиране на помпа

Путцкнехт S30-R210-HD40

Други изпълнения:Путцкнехт ТМ 150 S с 5,5 kW ел.двигател и полезен обем 150 л

За повече информация:вж.WWW.uelzener-ums.de или пишете на Yavolen.com

Putzknecht S82 ЕMV / Путцкнехт S82 EMV

Машинa за разтвори, приготвяни на обекта

Задвижване: 400 V /50 Hz/11 Kw

Предназначение:

1.  смесване и транспортиране на готови машинно – проходими материали до 8 мм зърнометричен състав и

2.   разтвори, приготвяни на строителния обект, като варо – циментови разтвори, саморазливни замазки,материали за шприцоване, инжектиране и др.

Захранване: с торби със сухи, промишлено приготвени мазилки или с материали за разтвори, приготвяни на обекта

Шнекова помпа: UE 50 – 7R 2

Дебит: стандартно изпълнение 4 – 45 л/мин

Специално изпълнение до 70 л/мин

Разстояние на транспортиране: до 80 м

Обем на бункера за материал:

Смесител: с хоризонтален вал, циклично действие и изпразване с клапа на дъното

Обхват на доставката: компресор 200 е пистолет за полагане на мазилка; рама с надуваеми гуми, бордни инструменти, вибрационно сито.

Опция: водоструйка високо налягане за очистване на машината, дозатор на вода

Модификации: PUTZKNECHT S82 DMV

Двуцилиндров дизелов двигател 12. 6 kW с въздушно охлаждане

За повече информация: www.uelzener-ums.de или

пишете на www.yavolen.com

PUTZKNECHT S30 FR-3 / Путцкнехт S30 FR-3

Вид машина: мазаческа машина(помпа за разтвори).

Захранване: с готов разтвор. При работа със сухи мазилки се използва проточен смесител Estromat 404 или други подобни.

Шнекова помпа : D1/1


Дебит: 4-20 л/мин.

Задвижване: 400 V 50 Hz / 3 kW с променлив ток

Редуктомотор с регулиране на оборотите

Приложение: за транспортиране на машинно – проходими материали до 4 мм зърнометричен състав като:гипсови, варо – циментови, външни, армирани, изолационни мазилки, саморазливни замазки, декоративни мазилки и др.

Обхват на доставката: Вместимост на бункера за материал 40 л, рама на плътни гуми, бордни инструменти, изход на машината за съединяване с маркучи D/SRM35, дистанционно управление, по избор електрическо или пневматично (с въздух)

Опции: компресор 200 л/мин. (400 л/мин.), различни пистолети за мазане, маркучи за материали и въздух, захранващ кабел, кабел за дистанционно управление, проточен смесител Estromat 404 за смесване на сухи материали с вода и захранване на Путцкнехт S30 с разтвор.

Забележка: Комбинирана с Естромат 404 и датчик за ниво, се постига напълно автоматизирана работа.


За повече информация
на страницата на www.uelzener-ums.de или на www.yavolen.com

Putzknecht S30-R210-HD-40 / Путцкнехт S30 R210-HD-40

Вид на машината:машина за разтвори.


Модел:
Putzknecht S30 – R 210 – HD – 40

Задвижване:
400 V / 5, 5 kW

Предназначение:

Дебит:
10- 50 л/мин.

Вместимост на бункера:
80 л.

Присъединителни размери към маркучите:
SVM 50

Опции:
компресор 200 л/мин. (400 л/мин.), различни пистолети за мазане; маркучи за материал и въздух, кабели – захранващ и за управление на машината, вибро сито, барабанен смесител ТМ 100 и др.

PUTZKNECHT S 36

Приложение: за поправки на мазилки, за смесване и нанасяне на (хидро)изолационни материали, както и за всякакви мазилки до 4 мм, във вид на разтвори или в торби.


1. За смесване с вода на прахообразни материали, за които е необходимо по продължително време за смесване и пребъркване с последващо нанасяне на стени / тавани, както и
2
. За готови машинно – проходими разтвори до 4 мм зърнометричен състав.

Бункер за материал:
фуниеобразен бункер за материал(който служи и за смесване на сухи материали с вода) и шнекова помпа за транспортиране на готовия разтвор

Зареждане:
с торби със сух или пастообразен материал

Използвани шнекови помпи :
D4 – ?

Дебит:
8 -15 л/мин

Задвижване:
2,0 (2, 4 kW 400 V 50 Hz) променлив ток с две скорости на въртене:
1. В едната посока на въртене смесва материалите;
2
. С обръщане на посоката на въртене, материалът се транспортира за пръскане.Това дава възможвост за контролиране на консистенцията при смесване и набъбване на материали смесени с вода.

Обхват на доставката:
машина с фуниеобразен бункер за материал с обем 40 л; изходът за маркучи под шнековата помпа е за бърза връзка модел D/SKV24 по избор с електрическо или въздушно дистанционно управление

Опция:
Компресор 200 л/мин, различни пистолети за мазилка, маркучи за въздух и материал, кабел за ел. захранване, кабел за дистанционно управление.

Вариант на машината:
PUTZKNECHT S монофазно изпълнение,230 V / 5

За повече информация
: www.uelzener-ums.de или

пишете на www.yavolen.com

DUETTE S30 / ДУЕТ S30

Предназначение: Това е помпа за нанасяне на дисперсинни бои,машинно-проходими пастообразни материали, фини и декоративни (минерални и др.)мазилки,хидроизолационни и армирани материал със зърнометричен състав до 4 мм. С изключение на такива,които са склонни към разслояване и утаяване. Нанасянето става с мазачески или бояджийски пистолет,както и с валяк „мече”.Машината работи в два режима, като

Дебитът се променя безстепенно от 0,3-13 л/мин чрез регулиране на честотата на въртене от 18-150 мин-1

Задвижване: 230 V 50 Hz / 1, 5 kW с честотен преобразувател

 

Вид на машината: Шнекова помпа с плавно регулиране на оборотите.

Шнекова помпа: модел: N 13 S

Бункер за материал: 45л от неръждаема стомана

Обхват на доставката:

Забележка: за декоративни мазилки се използва компресор с минимум 400 л/ мин. въздух

Опции: компресор 200 л/мин. (400 л./мин) различни пистолети;валяк

За повече информация: www.uelzener-ums.de или пишете на: www.yavolen.com

PUTZKNECHT Р330-100Т / Путцкнехт P330-100T

Путцкнехт PUTZKNECHT Р330-100Т ( за пневматичен транспорт на сухи сипкави материали от контейнер до мазаческа машина Путцкнехт S48 и други подобни

Задвижване: 400V/50Hz/ел.двиг. 5.5 kW

Приложение:транспортиране от контейнер към мазаческа машина на сипкави сухи строителни материали ,смесени в промишлени условия, като напр.гипсови и вароциминтови мазилки,лепилни и армирани материали (залепене на топлаизолация),зидарски материали и др със зърнометричен състав до 4 мм

Присъединяване към силоз: DN250 mm, силоз без налягане

Доставка:Съд с вместимост 65л с клапа задвижвана с елдвигател, дюза за транспортиране на материал,носеща рама с колела,електро управление,

Безмаслен ротационнен компресор с дебит 100м3/ч

Опции:Захранващ кабел,маркучи за транспортиране на сух материал, калпак за мазаческа машина

Други изпълнения:P330-140 T с дебит на компресора 140м3/ч