Estromat 404-230 / Естромат 404-230

Estromat  404-230 / Естромат 404-230

Вид на машината: Проточен смесител за сухи смеси

Зареждане: с торби или от силоз

Задвижване: 230V/50Hz електродвигател 2,2 kW

Дебит: стандартно изпълнение 20 л/мин

Приложение: непрекъснато смесване на сухи предварително смесени в сухо състояние сипкави строителни материали в торби, като:гипсови,варо-циментови мазилки, армирани мазилки,лепилни разтвори,зидарски разтвори и други със зърнометричен състав до 8 мм

Стандартна доставка:стандартна смесителна тръба, подви-жен бункер, водна арматура

Опции:Дебитомер за вода,захранващ кабел,ключ за дистанционно управление

Забележка:дебит до 60 л/мин

Други изпълнения:Естромат 401Н-ЕСО6-400V/50Hz,5.5 kW, с дебит до 120 л/мин

Естромат 404-400, 3 kW-400V/50Hz

Естромат 405-L4,3 kW

Естромат 401Н-400V/50Hz,5.5kW за закачане директно под силоз

Естромат 407 за закачане директно под силоз

Естромат 401L-ECO4(kW)за закачане директно под силоз

За повече информация вж.:WWW.uelzener-uns.de или

пишете на: Yavolen.com