Смесителни помпи

Путцкнехт (PUTZKNECHT) S44 – 2FU – 3kW – 230 V

Задвижване:3kW – 230 V/50 Hz е честотен преобразувател

Приложение:За смесване и транспортиране на машинопроходими готови материали със зърнометричен състав до 4 мм; гипсови, вароциментови мазилки; мазилки за саниране; минерални и други външни мазилки, лепило за топлоизолационни мазилки и др.

Зареждане:С торби или от силоз.

Използвани шнекови помпи: D4 1/1 w (кожух с притягане и мека гума). При използване на други шнекови помпи може да се промени дебита до 20 l/min;

Стандартна комплектовка:Компресор MK2/230 V, 10 m маркуч за мазилка и въздух, пистолет D14, бордни инструменти

Опции:Вибратор за материали, склонни към сбиване, които не са достатъчно сипкави.

Други подобни изпълнения:

PUTZKNECHT S44 – 2 5, 5 kW

Задвижване: 5, 5 kW 400 V 50 Hz,ел.двигател

Дебит: до 22 л/мин

Шнекова помпа: всички модел шнекови помпи за мазачески машини за сухи мазилки

Маркучи: до 20 м дължина

PUTZKNECHT S44 – 2FU – 4kW – 230 / 400 V (машината може да се превключва от монофазен на трифазен променлив ток)

Задвижване:230 V / 50 Hz – 3 kW с честотен преобразувател

400 V/50 Hz – 4 kW /

PUTZKNECHT S48 / Путцкнехт S48

Модел: PUTZKNECHT S48.3

Задвижване: 5, 5 + 1, 1 kW 400 V 50 Hz

Приложение: За смесване с вода и тран-спортиране на машинопроходими готови сухи гипсови, вароциментови мазилки; мазилки за саниране; минерални и други външни мазилки, лепило за топлоизолационни мазилки и др.

Зареждане: с торби или от силоз

Използвани шнекови помпи : стандартни шнекови помпи

Дебит: до 22 л/мин

Забележка: при променяне на шнековата помпа, дебитът на машината може да се променя от 5 до 50 л/мин.

Обхват на доставката: компресор К2 с допълнителен пресостат за изключване на компресора, маркучи за материал и въздух 2 х 10 м, пистолет за полагане на мазилка; водна помпа с автоматично включване и изключване; приоритетно реле и бордни инструменти в кутия.

Опции: калпак за захранване от силоз, кабел за дистанционно управление; допълнителен смесител модел R 3

Забележка: За работа с драскана мазилка, шпакловъчни, армирани и изолационни материали се използва специален смесител (бъркач)

Варианти на машината:

Putzknecht S 48 easy

Uepsilon S 48

Putzknecht S 58

За повече информация: вж.www.uelzener-ums.de или пишете на адрес:Yavolen.com