За Нас

Яволен ЕООД е основана през 2005 година като правоприемник
на отдела за строителни машини в Антем ООД.

Фирмата е представител на фирма Юлценер от Федерална Република Германия,
която има 125 годишна история в машиностроителния бранш.
От 1953 година тя произвежда машини за смесване, транспортиране
и нанасяне на мазилки, замазки и други строителни разтвори, както и
машини за тунело строенето и нанасяне на огнеупорни
материяли по стените на металургичните пещи и леярски съдове.