Електрообзавеждане

Допълнителен контакт

- за моторна защита, страничен.

Кабел за електрозахранване

- 20м, 4 х 2.5 мм, или дължина по желание на клиента.

Ключ - главен 2

- двупозиционен главен ключ 380V.

Ключ - главен 3

- трипозиционен реверсивен главен ключ 380V с блокировка срещу неправилно включване на посоката на въртене (включено,изключено,включено с обръщане на фазите).

Ключ - реверсивен

- трипозиционен ключ, 380V,за обръщане на фазите и изключване на напрежението към ел.таблото.

Ключ - ръчно, автоматично

- трипозиционен ключ за превключване на трифазна водна помпа,както и двигател на бункер за сух материал в режим ръчно или автоматично и изключване от работа.

Ключ 220V

- ключ двупозиционен 220V.

Ключалка за елтабло

- универсална ключалка за електро-табла за мазачески машини.

Моторна защита

- моторни защити за главния двигател 10-16А и за двигателя 1.6-2.5Ана бункера за материал.

Неподвижен контакт 16 А

- четириполюсен, за вграждане.

Неподвижен контакт 32 А

- петполюсен, външен.

Подвижен контакт, 16A, 380 V

– четириполюсен.

Трансформатори с и без предпазители

-380V/220V за променлив ток

- 380V/42V за променлив ток

и др.

Щепсел 32А

- петполюсен.