Компресор

Защита за компресор

- моторна електрическа защита за компресор К2,1.6-2.5А,модел с подходящи размери за гнездото под защитната капачка.

Изпускателен вентил

- за мембранен компресор Кьолман К.

Калпачета за бутони

– овални и правоъгълни над бутони на моторна защита на компресор Кьолман К2

Мембрана - гумена

- за компресор Кьолман К2.

Мембранна плоча

- за бутало за компресор Кьолман К2.

Мембранна плоча за глава

– на компресор Кьолман К2.

Пресостат за компресор

- 380V, за изключване на компресор.

Филтър за компресор

- филтър за ваздух за компресор Кьолман К2.